دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸

سفر پر فروغ

LuminousJourney-Banner

درباره این برنامه:

در سال ۱۹۱۲ عبدالبهاء نه به عنوان توریست یا مسافر بلکه به عنوان میهمان به آمریکا سفر کرد. پیام آور صلح [عبدالبهاء]، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان آورد. مستند سفر پر فروغ که در پنج قسمت تهیه شده است، به بررسی‌ این سفر عبدالبها به آمریکا می‌‌پردازد.  

اطلاعات پخش تلویزیونی برنامه آئین بهایی از اینجا در دسترس می‌باشد.

video

فیلم – سفر پر ...

video

فیلم – سفر پر ...

سفر پر فروغ

LuminousJourney-Banner

درباره این برنامه:

در سال ۱۹۱۲ عبدالبهاء نه به عنوان توریست یا مسافر بلکه به عنوان میهمان به آمریکا سفر کرد. پیام آور صلح [عبدالبهاء]، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان آورد. مستند سفر پر فروغ که در پنج قسمت تهیه شده است، به بررسی‌ این سفر عبدالبها به آمریکا می‌‌پردازد.  

اطلاعات پخش تلویزیونی برنامه آئین بهایی از اینجا در دسترس می‌باشد.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers