PBMS RS

از کوچه به خانه بازگرد

از همان آغاز، آغاز شد شاید حتی پیش از آغاز آئینی که باورش کردیم و باورش می‌داریم، داس دروغ در دست، یورش به جان جوانه‌ها و ساقه‌های تازه‌ رس را آغاز کردند تا تو رویش حقیقت را نبینی. هنوز چندی

خورشید بهاءالله غروب کرد

از همان ابتدا این خورشید بود که مرکز عالم ما بود و ما و دیگر سیاره‌ها بودیم که دور او می‌چرخیدیم. بی آن که خود بدانیم. بی این که خود ببینیم. و چه بسا که در ظاهر حرکت خورشید را

شنیدن: اولین مهارت برای یک گفتگو

بهاءالله، شارع آیین بهائی بیانی دارد به این مضمون که دشمن شما، چیزهای شما است که نزد خود نگه داشته‌اید و به آن‌ها مشغول گشته‌اید. مثالی که در ادامه می‌زند، تفکر برانگیز است. آن مثال عبارت است از: پسندیدن گفتار

معرفی نمایشنامه شنیداری نرگس شیراز

آیین بهائی به سه عالم حق، امر و خلق معتقد است. عالم حق متعلق است به ذات غیب پروردگار که غیر قابل شناخت و دستیابی می‌باشد، عالم خلق نیز متعلق به ما انسان هاست. و اما عالم امر، عالمی منحصر

کرونا، تاثیر ذره‌ای ناچیز بر همه چیز

در هیاهوی دور بودن‌ها و دور شدن‌های خود خواسته و ناخواسته، به ناگهان دردی مشترک از راه رسید. همه کارهایی که برای ما به صورت روزمره‌گی‌های  پیش پا افتاده درآمده بود متوقف شد. کارهایی که آن قدر به انجام شان

زنان و بیت‌العدل

اگر شرایط زمانی و مکانی ظهور آئین بهائی را در نظر بیاوریم چشم‌انداز وسیع‌تری به دست خواهیم آورد تا جدید بودن تعالیم‌اش را بهتر درک کنیم. نه فقط در دورانی که حضرت بهاءالله در وطن خویش ایران و نیز در

تطابق علم و دین

 همه کمابیش می‌دانیم که در عصر رنسانس در اروپا چه اتفاقی افتاد. در این عصر، رشد خرد و علم در تقابل با آن چه به نام دین به مردم ارائه می‌شد قرار گرفت. در شرایطی که حقیقت دین مثل خورشید

فرهنگ سازی برای نسل آینده

  تقریبا همه انسان‌ها در آگاهی از درستی یا نادرستی یک مفهوم در یک نمای کلی با هم اتفاق نظر دارند. مثلا همه عدالت را مفهومی درست و تعصب را نادرست می دانند. اما هر چه از نمای کلی به