بهداشت و درمان

«ذهن آگاهی» در پیشگیری و درمان

خبرنگار

گفتگو با: خانم پریسا افشین – مشاور و تراپیست تاثیرات مثبت «ذهن آگاهی» در پیشگیری و درمان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

ثبت نام در خبرنامه

در خبرنامه ما عضو شوید و اولین کسی باشید که از آخرین اخبار مطلع می شوید.