یک سوال یک جواب (۶) – ویژه رضوان ۱۳۹۷

برنامه‌های رضوان - رضوان ۱۳۹۷ - یک سوال ٬ یک جواب | رضوان ۱۳۹۷
یک سوال یک جواب (۶) – ویژه رضوان ۱۳۹۷
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

سوال ششم اینه که بزرگترین سدی که پیامبر دیانت بهائی حضرت بهااالله برای ایجاد صلح و وحدت بین بشر از میان بردن چیه؟

ثبت نام در خبرنامه