توماس آلوارز و موسیقی درمانی

یک قهرمان
توماس آلوارز و موسیقی درمانی
تیر ۷, ۱۳۹۸

توماس آلوارز ، مدكار اجتماعي سابق مدارس، از مو سيقي هيپ هاپ براي درمان مشكلات جوانان در معرض خطر، استفاده بهينه مي كند.

ثبت نام در خبرنامه