آینز راسل و کمک به سالمندان

یک قهرمان
آینز راسل و کمک به سالمندان
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

آينز راسل كه نياز سالمندان تنها به كمك را درك كرده بود، با تاسيس سازماني براي كمك به اين افراد، زندگي را برايشان ساده تر مي‌كند.

ثبت نام در خبرنامه