الیسا مونتانتی و کمک به کودکان کم توان

یک قهرمان
الیسا مونتانتی و کمک به کودکان کم توان
مهر ۶, ۱۳۹۷

اليسا كه با اضطراب و استرس فراوان دوران كودكی خود را گذرانده، تسهيلات لازم برای انتقال كودكان نيازمند به اندام های مصنوعی را به آمريكا فراهم می كند و به درمان آنها كمك می كند.

ثبت نام در خبرنامه