یاش گوپتا و کمک به کودکانی با مشکل بینایی

یک قهرمان
یاش گوپتا و کمک به کودکانی با مشکل بینایی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸

ياش گوپتا به كودكانی كه مشكل بينايی دارند و قادر به تهيه عينك مناسب نيستند، كمك مي كند. او با جمع آوری عينك های اضافی در بينايی سنجي ها و ارسال آنها به كشورهايی كه به آن نياز دارند، به كودكان نيازمند ديدی دوباره مي بخشد.

ثبت نام در خبرنامه