لئو مک کارتی وکمپینی برای دوری از الکل

یک قهرمان
لئو مک کارتی وکمپینی برای دوری از الکل
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸

لئو مك كارتی كه دختر نوجوانش را بر اثر بي احتياطی يك راننده مست از دست داده، با راه اندازي كمپيني، نوجوانان را به چالش دوري از الكل و زندگي سالم فرا می خواند و با تقديم بورسيه تحصيلی به نوجوانان دارای صلاحيت، آن ها را به تحصيل ترغيب می كند

ثبت نام در خبرنامه