استلا پایفرم و اتوبوس تکنولوژی

یک قهرمان
استلا پایفرم و اتوبوس تکنولوژی
اسفند ۹, ۱۳۹۸

استلا پايفرم بعد از بازنشستگی با خريد يك اتوبوس و تجهيز آن با تعدادی كامپيوتر، تكنولوژی و آموزش را نزد افراد نيازمند مي برد و به كمك آن ها مي شتابد.

ثبت نام در خبرنامه