آدام گرین وحفظ و نگهداری رودخانه

یک قهرمان
آدام گرین وحفظ و نگهداری رودخانه
بهمن ۱۸, ۱۳۹۸

آدام گرين با تاسيس سازماني غيرانتفاعي به دانش آموزان يكي از مناطق محروم و خشن نيويورك كمك مي كند تا با امكانات موجود قايق بسازند و روي رودخانه نزديك محل سكونت شان قايق راني كرده و به حفظ و نگهداری رودخانه كمك كنند.

ثبت نام در خبرنامه