یقین یافته
یقینِ یافته ق۲
مهر ۱۲, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

صبح روز بعد، اشکان در خانه‌ کوچکش، به راه‌های عملی‌کردن تصمیمش فکر و بر اساس آن، شروع به برنامه‌ریزی می‌کند. درونش از احساس‌های گوناگون و گاه متضاد سرشار است. امّا برای غلبه بر احساس‌های منفی به سراغ پیام‌های بیت‌العدل‌اعظم میرود تا از آن‌ها برای تهیّه‌ برنامه‌ جشن الهام بگیرد.

ثبت نام در خبرنامه