گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی

یک فنجان چای داغ
گفتگویی با اردوان روزبه در مورد مهاجرت و پناهندگی
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با اردوان روزبه٬ خبرنگار٬ درباره مسئله مهاجرت و پناهندگی.

ثبت نام در خبرنامه