نه خوشحال و نه ناراحت

کوچه
نه خوشحال و نه ناراحت
مهر ۷, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

شهاب از دریافت نامه پدرش نه خوشحاله، و نه ناراحت. حسش قابل توصیف نیست. شاید چون این نامه آخره این حس رو داره؟

ثبت نام در خبرنامه