کودکان منادیان صلح ف۲ (۷) – حرف زدن

کودکان منادیان صلح - فصل ۲
کودکان منادیان صلح ف۲ (۷) – حرف زدن
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸

کودک ابتدا ثبت و ضبط و درک می‌کند و سپس حرف می‌زند.ازین رو رشد زبان به آهستگی اتفاق می‌افتد.‌

ثبت نام در خبرنامه