کودکان منادیان صلح - فصل ۳
اضطراب در کودکان
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

تنش ها و دردهای جسمانی و مشکلات خلقی در کودکان گاهی با منشا اضطراب به وجود می آیند. در این لحظات والدین آگاه با پیگیری و صحبت و محبت سعی در رفع این اضطراب دارند.

ثبت نام در خبرنامه