کلام بهاءالله
خرداد ۸, ۱۳۹۹

یکصدوبیست وهشت سال از در گذشت حضرت بهاءالله می‌گذرد. ایشان چهل سال و تا آخر حیات در حبس و تبعید بودند. سیاست مداران و رهبران دینی به شدت با بهائیان مخالفت کردند. ولی چه شد با سرعت در جهان گسترش یافت؟

ثبت نام در خبرنامه