کاوشی در تعصّب(۱۱) – تعصب مذهبی ق۱

کاوشی‌ در‌ تعصب
کاوشی در تعصّب(۱۱) – تعصب مذهبی ق۱
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

شیما : همه ی انواع تعصب می تونن خیلی خطرناک و ویرانگر بشن اما شاید از همه خطرناکتر و خانمان برانداز تر تعصب مذهبی یه چون از همه ی انواع تعصب قوی تره و می تونه افراد رو به نام دین و اخلاق به غیر دینی ترین و غیر اخلاقی ترین کارها وادار کنه.

ثبت نام در خبرنامه