کاوشی در تعصب (۲۷) – محتوای کتاب‌های درسی ق۵

کاوشی‌ در‌ تعصب
کاوشی در تعصب (۲۷) – محتوای کتاب‌های درسی ق۵
آذر ۱۰, ۱۳۹۸

بهزاد: درمتون کتاب های درسی از دیانت بهائی به عنوان یه دیانت ساختگی نام برده شده و بهائی ها متهم شدن که آلت دست قدرت های بزرگ خارجی هستن. شیما: در کتاب تاریخ سوم راهنمایی تحت عنوان فرقه دروغینی که برای به هم زدن وحدت مسلمان ها مورد حمایت دولت های روس و انگلیس واقع شده به این دیانت و پیروان اون حمله شده.

ثبت نام در خبرنامه