کافه گپ
عفت و عصمت ق۶
اسفند ۶, ۱۳۹۶

در این قسمت برای بار آخر پارسا فنائیان با جناب احسان رحیمی در رابطه با عفت و عصمت صحبت می‌کند؛ موضوع این قسمت: ظهورات و بروزات پاکی قلب.

ثبت نام در خبرنامه