پیام مهرماه ۱۳۹۶ بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران ق۱

کافه گپ
پیام مهرماه ۱۳۹۶ بیت‌العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران ق۱
دی ۳, ۱۳۹۶

از این هفته پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در رابطه با پیام مهرماه بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران صحبت می‌کنند. موضوع این هفته: تعداد بهائیان در جهان چقدر است؟ پراکندگی آنها چگونه است و ...

ثبت نام در خبرنامه