نوجوانان و تکنولوژی ق۴

کافه گپ
نوجوانان و تکنولوژی ق۴
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵

خانواده‌ها برای ارتباط نزدیک‌تر با فرزندانشان چه چیزهایی را باید از زندگی خود حذف کنند؟ این و بیشتر از این در گپ و گفت پارسا فنائیان و خانم روحی وحید در آخرین قسمت از نوجوانان و تکنولوژی.

ثبت نام در خبرنامه