کافه گپ
مهاجرت ق۳
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

قبل و بعد مهاجرت، تجربیات جدید در مهاجرت، عکس العمل مردم جنوب شرق آسیا با افراد جدید در گپ و گفت این هفته پارسا فنائیان و جناب جمشید آرانی.

ثبت نام در خبرنامه