کافه گپ
مهاجرت ق۴
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

نگاهی به گذشته و مقایسه ی آن با امروز، بهائیان جنوب شرق آسیا چگونه روزگار می گذرانند؟ این و چیزهایی جدید در آخرین قسمت از گپ و گفت پارسا فنائیان با جناب جمشید آرانی.

ثبت نام در خبرنامه