سبک شناسی شعر ق۱۳

کافه گپ
سبک شناسی شعر ق۱۳
تیر ۶, ۱۳۹۵

از این قسمت رامان شکیب در گپ و گفت با پارسا فنائیان به شعر دوران مشروطه می پردازد.

ثبت نام در خبرنامه