دیانت بهائی و حکومت

کافه گپ
دیانت بهائی و حکومت
خرداد ۶, ۱۳۹۷

آیا دیانت بهائى، ادعاى حکومت دارد؟ از نظر دیانت بهائى، مفهوم عدم مداخله در امور سیاسى چیست؟

ثبت نام در خبرنامه