دخالت در سیاست

کافه گپ
دخالت در سیاست
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

چگونه می توان بدون دخالت در سیاست، جهان را عوض کرد؟ -جامعه بهائى، در آرزوى تشکیل یک کشور نیست.

ثبت نام در خبرنامه