تعالیم حضرت بهاءالله ق۵

کافه گپ
تعالیم حضرت بهاءالله ق۵
اسفند ۲۲, ۱۳۹۵

برابری حقوق زنان و مردان یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در این قسمت در رابطه با این تعلیم به صحبت نشسته‌اند.

ثبت نام در خبرنامه