بشارات ادیان ق۹

کافه گپ
بشارات ادیان ق۹
آبان ۳۰, ۱۳۹۵

موضوع این آخرین قسمتی که پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی در رابطه با بشارات ادیان صحبت می‌کنند، بهشت و جهنم است. بهشت و جهنم از دیدگاه دیانت بهائی چگونه است؟.

ثبت نام در خبرنامه