کافه هنر
کلبهٔ عمو تام
آذر ۱۰, ۱۳۹۶

پر فروشترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پر فروش بعد از انجیل ، که در چاپ اول ۳۰۰ هزار نسخه از آن فقط در آمریکا به فروش رسید.

ثبت نام در خبرنامه