کافه هنر
دنیایی برای سوفی
آذر ۸, ۱۳۹۸

همراه با کافه هنر امروز سفری خواهیم داشت به دنیایی متفاوت، دنیایی از جنسی دیگر، دنیایی بنا شده از تار و پود فلسفه، ۲۱ نوامبر مصادف بود با روز جهانی فلسفه، پس با یادی از این روز، از رمانی فلسفی خواهیم گفت با نام دنیای سوفی

ثبت نام در خبرنامه