روز ملی سینما

کافه هنر
روز ملی سینما
شهریور ۲۲, ۱۳۹۸

روز۱۲ سپتامبر مصادف بود با روز ملی سینما در ایران، پس کافه هنر امروز رو با یادی از این روز ملی آغاز می‌کنیم. آیا در مورد تاریخچه روز ملی سینما در ایران چیزی می دانید؟

ثبت نام در خبرنامه