چهل تیکه
داستان باد ق۱
مهر ۱۲, ۱۳۹۷

مهسا - نویسنده‌ این داستان- نگاهی نو به یک واقعه‌ تاریخی دارد. این قسمت، بخش اول این داستان است و باد خبرهایی جدید و غریب به بچه‌ ها می‌ رساند.

ثبت نام در خبرنامه