چند ثانیه با شما
به یاد چپ دستان
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

درباره روز جهانی چپ دستان چیزی شنیده اید؟ نامگذاری چنین روزی را انتقادی می‌دانند بر این مسأله که اغلب ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی شده است.

ثبت نام در خبرنامه