صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

چند ثانیه با شما
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
تیر ۲۱, ۱۳۹۸

کارگزاری بین المللی مربوط به توسعه، که از حقوق زنان ، مردان و کودکان برای برخورداری از زندگی سالم و فرصت‌های برابر حمایت می‌کنه، این صندوق به درخواست کشورها به اون‌ها کمک می‌کنه تا خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده را بر مبنای انتخاب فردی، بهتر کرده و سیاست‌های جمعیتی را در جهت توسعه پایدار، تنظیم کنند.

ثبت نام در خبرنامه