چند ثانیه با شما
ریشه کن کردن فقر
آبان ۴, ۱۳۹۷

آیا تا کنون در مورد شاخص فقر مطلق چیزی شنیدید؟ در این باره اینطور نوشته شده: بر اساس تعریف سازمان ملل، شاخص فقر مطلق، در آمد روزانه کمتر از ۱.۲۵ دلاره، نگاهی به آمارهای سازمان ملل نشون میده که ۸۳۶ میلیون نفر در جهان هنوز در فقر مطلق به سر می برند.

ثبت نام در خبرنامه