روز ملی سینما در ایران

چند ثانیه با شما
روز ملی سینما در ایران
مهر ۶, ۱۳۹۷

در مقاله ای آمده: در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران روز ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در این روز برگزار می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه