پایان جدایی ۶۵ ساله

چند ثانیه با شما
پایان جدایی ۶۵ ساله
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

اگر چه روزی نیست که خبری از جنگ و درگیری در سراسر عالم شنیده نشه، ولی در این میانه می تونیم بارقه ها از صلح و آشتی رو نیز مشاهده کنیم، در سال جاری میلادی ، حدود ۹۰ خانواده از دو کشور کره شمالی و جنوبی توانستن، پس از سالیان دراز با یکدیگر ملاقات کنند.

ثبت نام در خبرنامه