روز بزرگداشت پروین اعتصامی

چند ثانیه با شما
روز بزرگداشت پروین اعتصامی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸

نویسنده مقاله ای معتقده: رابطه هر ملتی با ادبیاتش ناگسستنی است و شعر، گونه ای فراگیر از همین ادبیاته. چرا که به دلیل ویژگی هاش از دیگر گونه ها پر کاربردتره، شعر فارسی قدمتی کهن داره و و زندگی ما ایرانی ها از دیرباز با همین اشعار در آمیخته. حالا که از شعر گفتیم، پس یادی کنیم از شاعره ای نام آفرین در کشورمون ایران زمین، آیا میدونستید 15 مارس روز بزرگداشت پروین اعتصامی است.

ثبت نام در خبرنامه