مرگ بی صدای بینایی

چند ثانیه با شما
مرگ بی صدای بینایی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۸

شاخص جهانی نوآوری، نقش نوآوری را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی می دونه احتمالا در سال‌های نه چندان دور، نوآوری‌های پزشکی، جهان را به کلی دگرگون می کنه، به طور مثال نوآوری هایی که ممکنه در درمان نابینایی موثر باشه. آیا می دونستید که 18 اسفند ماه روز جهانی بیماری گلوکومه که از اون به بیماری خاموش چشم نیز یاد شده.

ثبت نام در خبرنامه