خلاقیت و ویژگی انسان ها خلاق

چند ثانیه با شما
خلاقیت و ویژگی انسان ها خلاق
خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

گفته شده، آفرینندگی یا خلاقیت، مهم‌ترین قابلیت و توانایی انسان است و به طور کلی تمامی دستاوردها بشری به نوعی، جلوه ها گوناگون خلاقیت است.

ثبت نام در خبرنامه