چشمه خورشید – قسمت ۴۷ – تفسیر سوره‌ کوثر – بخش۴

چشمه‌ خورشید
چشمه خورشید – قسمت ۴۷ – تفسیر سوره‌ کوثر – بخش۴
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹

در این آخرین باری که استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب در مورد تفسیر سوره‌ کوثر صحبت می‌کنند در مورد مفهوم کلمه‌ کوثر توضیح می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه