پیشنهاد
قدردان باشیم
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

پيشنهاد اين هفته همانقدر كه ساده است، مهم هم هست: قدردان باشیم. قدر وجود عزیزانمان را بدانیم و نشانشان دهيم که قدرشان را می‌دانیم.

ثبت نام در خبرنامه