مراجعه مستمر به مشاور

پیشنهاد
مراجعه مستمر به مشاور
دی ۲, ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته ما رو ترغیب می کنه که به صورت دائمی و مادام العمر با یک مشاور حرف بزنیم، و توضیح می ده که مراجعه به مشاور فقط برای مشکلات و بیماری ها و اختلالات روحی-روانی نیست.

ثبت نام در خبرنامه