جنبش پیاز و سیب زمینی

پیشنهاد
جنبش پیاز و سیب زمینی
مرداد ۲۸, ۱۳۹۷

اين هفته، در برنامه‌ پيشنهاد، به شما پيشنهاد می كنيم كه هر سن و سالی كه داريد، دوستانی داشته باشيد كه دو برابر شما سن دارند، و در صورت نياز هوا اين دوستان مسن تر از خودتان را داشته باشيد.

ثبت نام در خبرنامه