معجزه‌ یادداشت کردن

پیشنهاد
معجزه‌ یادداشت کردن
مرداد ۷, ۱۳۹۷

اين هفته، در برنامه‌ی پيشنهاد، به شما پيشنهاد می‌كنيم كه برای كارهای در درست انجام خود چك‌ ليست تهيه‌ كنيد، تا بارِ‌ رواني كارهای انجام‌ نشده‌ خود را به يادداشت منتقل كرده با ذهني رهاتر كارهای خود را يكی يكی پيگيری نماييد.

ثبت نام در خبرنامه