پندها و پیمان ها – نادیا انجمن، شاعره فقید افغان

پندها و پیمان‌ها
پندها و پیمان ها – نادیا انجمن، شاعره فقید افغان
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

نادیا انجمن در شهر هرات در افغانستان به دنیا آمد. و در نوجوانی، در دوره های زیرزمینی آموزشی زنان و دختران بود که دریچه پر نور شعر و ادب به رویش گشوده شد.

ثبت نام در خبرنامه