پندها و پیمان ها – دکتر حشمت مؤید

پندها و پیمان‌ها
پندها و پیمان ها – دکتر حشمت مؤید
مهر ۱۴, ۱۳۹۷

دکتر حشمت موید، محقق، نویسنده، و استاد دانشگاه بود که در شهر همدان به دنیا آمد. تحصیلات عالی را در رشته ادبیات فارسی، عربی، و مطالعات اسلامی در دانشگاه ها ایران و آلمان به پایان رساند.

ثبت نام در خبرنامه