پندها و پیمان‌ها
نیما یوشیج
شهریور ۹, ۱۳۹۸

شاعر معاصر ایران زمین و پدر شعر نو فارسی است، که به تشویق معلم اش نظام وفا شعر گفتن را آغاز کرد. افکار و اندیشه های نیما متاثر از تحولات زمان و اشعارش سرشار از ظرافت های ادبی و معانی ژرف انسانی است! نامش در فهرست مشاهیر یونسکو و گنجینه آثار او برای نسلها به یادگار مانده است.

ثبت نام در خبرنامه