پندها و پیمان‌ها
آنا فرانک
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

دختر جوان آلمانی، که خاطرات خود را از جنگ جهانی دوم به یادگار گذاشت. اما پس از فاش شدن مخفی گاهش، نازی ها او را به اردوگاهای مرگبار فرستادند، و آنا در آنجا در اثر بیماری حصبه درگذشت.

ثبت نام در خبرنامه